HOT Bokeh - шаблон joomla Форекс

Bilimsel Program

23 Mart 2017 (Birinci Gün)
08:30 - 18:00 KONGRE KAYIT
09:00 - 10:45 AÇILIŞ TÖRENİ ve DAVETLİ KONUŞMACILAR (Balo Salonu)
10:45 - 11:00 ARA
11:00 - 12:20 PANEL 1
YEREL KALKINMA İNOVASYONLARI VE TEKNOLOJİLERİ 
MODERATÖR: AYHAN APAYDIN
  Dr. Coşkun ŞEREFOĞLU   Ankara Kalkınma Ajansı
Mahmut ESKİYÖRÜK Tire Süt Kooperatifi Başkanı
Yılmaz ALTINDAĞ Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Salih KESKİN İnovasyon Uzmanı
12:20 - 13:40 ÖĞLE YEMEĞİ
BİRİNCİ  OTURUM 
(Oturum Başkanları; 
Doç. Dr. Gonca ATICI, Yrd. Doç Dr. Bilal BAĞIŞ)
13:40 - 14:00 Finansal Krizden Reel Ekonomiye: Finansmana Erişimin Önemi
Doç. Dr. Gonca ATICI
İstanbul Üniversitesi
14:00 - 14:20 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (Ufrs) Geçişte Yaşanan Zorluklar
Yrd. Doç. Dr. Ebru NERGİZ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
14:20 - 14:40 Finansal Serbestleşme İle Türkiye’ye Giren Yabancı Sermayenin Yerel Kalkınmaya Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Meltem KESKİN KÖYLÜ, Yrd. Doç. Dr. Sedat AYYILDIZ
Aksaray Üniversitesi
14:40 - 15:00 Güçlü Sosyal Sermaye Potansiyeli, Büyümenin Anahtarı
Yrd. Doç Dr. Bilal BAĞIŞ
Bingöl Üniversitesi
15:00 - 15:20 Sürdürülebilir Kalkınma (Poster)
Sevda SAMUR
Kafkas Üniversitesi
15:20 - 15:40 ARA
İKİNCİ OTURUM
(Oturum Başkanları; 
Doç. Dr. İpek Özkal SAYAN, Nurcan ÖZCAN)
15:40 - 16:00 Türkiye’de Yerel Kalkınma ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Doç. Dr. İpek Özkal SAYAN 
Ankara Üniversitesi
16:00 - 16:20 Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı, Ekonomik Yatırımlar Başlığındaki Desteklerin Etkisinin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ferit ÇOBANOĞLU
Halil İbrahim YILMAZ, Sıdıka BOZKIRAN, Doç. Dr. Renan TUNALIOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi
16:20 - 16:40 Yerel Kalkınmada Şehirlerin Rolü ve Kamu Ödeneklerinin Dağıtımında Mali Eşitleme Yöntemi Sonuçlarının Yerel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Cumhur DÜLGER
Anadolu Üniversitesi
16:40 - 17:00 Yerel Kalkınma Sürecinde Yerel Yöneticilerin Rolü
Prof. Dr. Muharrem GÜNEŞ, Nurcan ÖZCAN, Vahap OLHAN
Mustafa Kemal Üniversitesi
17:00 - 17:20 ARA
17:20 - 18:40 PANEL 2
YEREL KALKINMA İNOVASYONLARI VE TEKNOLOJİLERİ 
MODERATÖR: ŞÜKRÜ MUTAF
  Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN (İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu. Bşk.)
Coşkun YILDIRIM Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri Genel Müdürü
Dr. Nusret MUTLU GAP İdaresi Ekonomik Kalkınma Genel Koordinatörü
Cuma KARAARSLAN DSİ Proje Uzmanı24 Mart 2017 (İkinci Gün)
ÜÇÜNCÜ OTURUM 
(Oturum Başkanları; Prof. 
Dr. Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERKOÇ)
09:00 - 09:20 Madenciliğin Kalkınmaya Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Erdal OSMANLIOĞLU
İstanbul Üniversitesi
09:20 - 09:40 Yoksullukla Mücadelede Mikrofinans Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma 
Dr. Nurhodja AKBULAEV, Turan AHMEDOV 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
09:40 - 10:00 Yerli Kalkınma Modeli Ahilikte İnovasyonun Önemi
Yrd. Doç. Dr. Zeliha TEKİN 
Muş Alparslan Üniversitesi
10:00 - 10:20 Yerel Kalkınmada Ahilik ve Kümelenme
Doç . Dr. Yüksel DEMİRKAYA, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERKOÇ
Marmara Üniversitesi, Haliç Üniversitesi
10:20 - 10:40 ARA
10:40 - 12:00 PANEL 3
TÜRKİYE'DE KIRSAL TURİZMİN ÖNEMİ 
MODERATÖR: FAHRETTİN ULU
  Güven ÖZEN (Seyahat Acentesi İşletmecisi-Kırsal Turizm Derneği Ordu Temsilcisi)
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK Ankara Üniversitesi AKÇAM Müdürü
İsmail MENTEŞ Küre Dağları Ekoturizm Derneği
Nedim ZURNACI Kırsal Turizm Derneği Başkanı
12:00 - 13:40 ÖĞLE YEMEĞİ
DÖRDÜNCÜ OTURUM
(Oturum Başkanları; Yrd. Doç. Dr. Bilal BAĞIŞ
, Dr. Mert Kerem ZELYURT)
13:40 - 14:00 Başkanlık Sisteminin Ekonomisi
Yrd. Doç Dr. Bilal BAĞIŞ
Bingöl Üniversitesi
14:00 - 14:20 Tekerlekli Sandalye Basketbolunun Toplumsal İşlevi ve Tesis Erişim Sorunları
Dr. Mert Kerem ZELYURT , Dr. Muazzez Şaşmaz ATAÇOCUĞU
Marmara Üniversitesi
14:20 - 14:40 Yerel Kalkınmada Üniversite Öğrencilerinin  Rolü: Havza Meslek Yüksekokulu Örneği
Murat TEKBALKAN, Yrd. Doç. Dr. Ercan TURAL  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
14:40 - 15:00 ARA
15:00 - 17:00 PANEL 4 
KALKINMADA KADININ ROLÜ VE ÖNEMİ  
MODERATÖR:YASEMİN OK
  Ayten ÇÖL          Çiftçi
Mehtap ŞAFAK Yazar/ Marka Yöneticisi
Bingül SEZEN ALIŞ Kırsal Kalkınma Koçu 
Mahmut DEMİR  Zıraat Mühendisi
17:00 - 17:30 KAPANIŞ TÖRENİ